Veiligheid | V & G plannen

Een Veiligheids- en Gezondheidsplan, ook wel een V & G plan genoemd, is een dynamisch document, waarvan de opstelling, uitwerking en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Het is belangrijk dat voorafgaande aan de uitvoering van een project een overzicht wordt gemaakt op het gebied van veiligheid en gezondheid in samenhang met de werkzaamheden. De resultaten van de analyse alsmede de te nemen maatregelen dienen in een plan te worden vastgelegd.

Een V & G plan wordt opgesteld voordat een project, bijvoorbeeld de sloop van een gebouw, van start gaat.  Dit dient al te gebeuren in de ontwerpfase van een project. Bij de uitvoering van het project blijft het V & G plan de leidraad. Het wordt indien noodzakelijk bijgesteld.

AA &C Nederland vervaardigd voor u de noodzakelijke V&G plannen.