Veiligheid | hogere veiligheidskundige (HVK)

De Hogere Veiligheidskundige wordt vooral ingezet voor de begeleiding van werkzaamheden in of met verontreinigde grond. De HVK wordt tijdens de voorbereiding bij een project betrokken om de veiligheidsklasse te bepalen en een plan van aanpak op te stellen Hij is bij aanvang van de werkzaamheden aanwezig voor de startvergadering, waarna de HVK op de achtergrond bij het project betrokke blijft.

De HVK vervult ook regelmatig de rol van veiligheids- en gezondheidscoördinator, in zowel ontwerp- als uitvoeringsfase.

Verder voert de HVK risico-inventarisaties en evaluaties uit, werkplek en veiligheidsinspecties (VGWM-inspecties) en stelt hij V&G plannen ontwerpfase- en uitvoeringsfase op.

De Hogere Veiligheidskundige geeft tevens voorlichting en onderricht, zoals algemene voorlichting aan bedrijven om omgeving, toolbox-meetings, kikck-off meetings en specifieke instructies.