Veiligheid | veilig dak inspecteurs

Nadat een Dak Risico Inventarisatie is uitgevoerd en de veiligheidsmiddelen zijn aangebracht dient conform de Arbowet gecontroleerd te worden of de genomen maatregelen nog volledig en actueel zijn. Tijdens deze controle worden de volgende zaken gecontroleerd:

Deze inspectie dient te worden uitgevoerd door een deskundig persoon VDI, in het bezit van een specifieke opleiding tot  Veilig Dak Inspecteur.

AA & C Nederland B.V. beschikt over  Veilig Dak Inspecteurs en voert bovenstaande keuringen voor u uit.