Milieu | asbestonderzoek

Het voorkomen van asbesthoudende materialen in gebouwen, objecten, schepen en installaties kan voor grote technische en financiële problemen zorgen wanneer u besluit tot sloop, renovatie, verbouwing, verkoop of aankoop.

Ook is het algemeen bekend dat asbesthoudende materialen risicovol zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Hieruit voortvloeiend worden steeds meer schadeclaims ingediend door mensen die de ongeneselijke ziekte asbestose hebben opgelopen. Recente voorbeelden zijn onlangs, helaas ten spijt, door de media uitgebreid in de publiciteit gebracht.

Daarnaast heeft iedere organisatie de plicht een risico-inventarisatie op te laten stellen. Een van deze risico's is de mogelijke aanwezigheid van asbest. Het is immers al lang bekend dat asbest gevaarlijk is voor de volksgezondheid.

           

Per 1 maart 2006 is het nieuwe asbestverwijderingbesluit 2005 van kracht. Dit betekent dat het bevoegde gezag altijd een asbestinventarisatie zal eisen bij aanvraag van een sloopvergunning. Dit geld voor zowel particulier als zakelijke markt. Een asbestinventarisatie dient door een deskundige onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. AA & C Nederland is een deskundig onderzoeksbureau.

Een asbestonderzoek geeft u een goed beeld van:

Amosiet  Amosiet uitvergroot

Amosiet (bruine asbest)               Amosiet (sterk vergroot)

 

Chrysotiel (wit asbest)                   Crocidoliet (blauwe asbest)

Een asbestonderzoek ondersteunt u:

Een asbestonderzoek voorkomt:

Wanneer asbestonderzoek?