Milieu | sloop en sanneringsplannen

Nadat de onderzoeksfase van uw locatie is afgerond wordt gestart met de uitwerking van de sloop- en saneringsplannen voor asbest en bodemsanering. In overleg met de opdrachtgever wordt het uiteindelijke kader vervaardigd waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Tevens wordt door AA & C Nederland B.V. een V & G plan ontwerpfase en een sloopveiligheidsplan opgesteld.

Bij het bevoegd gezag wordt de sloopmelding gedaan en een eventuele kapvergunning aangevraagd. Ook wordt de overallplanning van het sloopproject gemaakt.