Arbo | arbeidshygiëne

Wat is arbeidshygiëne ?

Arbeidshygiëne betekent letterlijk "De toegepaste wetenschap die zich richt op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en de gezondheid en/of het welzijn van de werkende mens of diens nageslacht negatief kan beinvloeden. Deze wetenschap is gebaseerd op het herkennen, evalueren en beheersen van met name fysische, chemische en biologische factoren.

Met andere woorden: Arbeidshygiëne is een specialisme dat zich richt op het herkennen, maar vooral beheersen van de grote diversiteit aan werkgebonden omgevingsfactoren waaraan werknemers op de werkvloer worden blootgesteld. De arbeidshygiëne richt zich op de preventie en beheersing van deze factoren.

Onze diensten

AA & C voert Arbo-onderzoek en metingen uit zodat passende beheersmaatregelen kunnen worden bedacht. Hierbij moet gedacht worden aan:

Geluidsmetingen

Stofmetingen naar respirabel stof, kwartsstof, totaalstof, lasrook, asbest

Metingen naar oplosmiddelen

Onderzoek naar gisten, schimmels en bacteriën in lucht en op contactoppervlakten