MVO

U kent AA&C Nederland als specialist op het gebied van advies- en onderzoekswerk in relatie tot asbest, bodem, sloop en bouwkunde.

AA&C Nederland spant zich al jarenlang volop in voor een duurzaam beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij vinden het belangrijk een gedegen bijdrage te leveren aan het vinden van een nog betere balans tussen de elementen 'mens', 'milieu' en 'zakelijk belang' (ofwel: People, Planet & Profit) binnen en buiten de onderneming.

AA&C Nederland is van mening dat succesvol ondernemen met respect naar de maatschappij tot betere resultaten leidt voor onze eigen organisatie, onze opdrachtgevers en de samenleving in zijn totaliteit.

Duurzaam werken

In onze ambitie om duurzaam te werken zijn bij AA&C Nederland 'mens' en 'milieu' altijd al constante doorslaggevende factoren gebleken.

In de markten waarin AA&C Nederland opereert zijn 'milieu' en 'duurzaamheid' essentiële criteria en wij willen onze organisatie volop inzetten om hier voortdurend verbeteringen in te vinden.

Organisaties richten zich steeds meer op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het roepen dat je MVO belangrijk vindt en dat je er in je bedrijf mee bezig bent kom je er niet. Daarom nodigt AA&C Nederland haar stakeholders uit om input te geven zodat wij een betere invulling kunnen geven aan het MVO gedachtegoed.

MVO-onderwerpen

AA&C Nederland is sinds 2017 gecertificeerd voor MVO Prestatieladder niveau 3. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de volgende aspecten:
Ten aanzien van het thema People:

Onlangs hebben wij een werkplekverbeteringsproject opgestart voor onze collega's op het kantoor te Den Bosch. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. De verwachting is dat project voor de zomervakantie is afgerond. AA&C Nederland houdt bij het werven van nieuw personeel ook rekening met mensen die moeilijk kunnen terugkeren in het arbeidsproces. In 2018 hebben wij 1 collega aangenomen die hieraan voldeed. In 2020 heeft AA&C Nederland medewerking verleend aan een reintegratietraject van een medewerker van een externe regionale organisatie.

Ten aanzien van het thema Planet:

AA&C Nederland monitort het energie- en brandstofverbruik binnen de organisatie. Wij houden de milieubarometer bij en in 2020 hebben wij ten opzichte van 2019 een totale reductie van de milieubelasting behaald van bijna 40%. Wij zijn trots en tevreden over het behaalde resultaat. Voor 2021 streven wij naar een reductie van totaal 5%.

Ten aanzien van het thema Profit:

In 2020 hebben wij de samenwerking met ons laboratorium geoptimaliseerd waardoor we een efficiëntere werkwijze hebben gerealiseerd. De analyseresultaten zijn sneller beschikbaar waardoor wij in staat zijn om nog sneller onze opdrachtgevers te helpen. De levertijden zoals in onze offertes worden genoemd worden ruimschoots gehaald.

Waaruit blijkt onze intentie?

AA&C Nederland neemt al jaren diverse initiatieven die te maken hebben met MVO, zoals:

Ook andere initiatieven zijn AA&C Nederland niet vreemd. Zo ondersteunt de onderneming verenigingen, cultuur en maatschappelijke projecten in de regio.

U bent onze klant en wij horen graag welke MVO-onderwerpen wat u betreft onze prioriteit zouden moeten krijgen. Wellicht kunt u ook andere speerpunten aan ons kenbaar maken.