Sloop | vergunning aanvraag

Indien u besluit tot sloop van een gebouw of object dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. In sommige gevallen bij hoeveelheden kleiner dan 10 m3 sloopafval hoeft geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden. In dat geval kan worden volstaan met een sloopmelding. Wel dient er middels een asbestonderzoek te worden aangetoond dat er geen asbest in het te slopen deel aanwezig is. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning dient tevens een asbestonderzoek te worden ingediend van het te slopen bouwwerk of object indien dit van voor 1 januari 1994 dateert.

Het asbestonderzoek dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de SC 540. AA & C Nederland is hiervoor gecertificeerd en kan voor u de aanvraag van de omgevingsvergunning verzorgen, inclusief het noodzakelijke asbestonderzoek .