Milieu | specialistisch toezicht

Als het project eenmaal van start gaat worden de werkzaamheden begeleid door onze specialistisch toezichthouder op sanering- en sloopwerkzaamheden.

Indien gewenst kan ook de volledige directievoering inclusief het dagelijks toezicht voor de opdrachtgever worden verzorgd. Het sloop- en werkplan wordt beoordeeld en besproken met de aannemer. Op de saneringen worden visuele inspecties en controles uitgevoerd.

Tijdens de begeleiding kunnen eventueel in de buurt ten behoeve van het project aangebrachte hoogtebouten  worden ingemeten zodat mogelijke zakkingen kunnen worden geconstateerd.

Ook kan een geregistreerd Arbeidshygiënist RAH of een Hoger Veiligheidskundige worden ingezet voor specifieke doeleinden.