Milieu | slooponderzoek

Voorafgaande aan de sloop wordt er een onderzoek uitgevoerd naar milieugevaarlijke bouwstoffen. Hierdoor kan bij het maken van de sloopplannen rekening worden gehouden met eventuele aanwezige schadelijke bouwstoffen. AA & C Nederland kan dit slooponderzoek ook voor u uitvoeren in combinatie met het asbestonderzoek. Deze aanpak werkt kosten reducerend.