Milieu | projectmanagement

Indien gewenst kan een opdrachtgever het gehele traject uit handen geven. U wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het project. Onze dienstverlening door middel van projectmanagement voor sanering en sloop omvat:

Belangrijkste voordelen voor de opdrachtgever zijn