Milieu | contra expertise

In voorkomende gevallen kan een contra onderzoek gewenst zijn bijvoorbeeld bij datering van het huidige rapport of bij twijfel over de inhoud van een eerder uitgevoerd onderzoek. AA & C Nederland B.V. kan voor u een onafhankelijke toets uitvoeren.