Milieu | chroom 6 onderzoek

Chroom-6 is een zeer giftige en kankerverwekkend stof die door inademing in onze luchtwegen terecht kan komen. Ook kan de stof door de huid worden opgenomen. Zo werd chroom-6 veel gebruikt in beschermende verf voor staal en aluminium voor onder andere vliegtuigen, treinstellen, militaire voertuigen en bruggen. Chroom-6 verf werd ook veel gebruikt voor onderdelen in gebouwen, zoals stalen balken, kozijnen en radiatoren. Ook werd chroom-6 gebruikt voor het impregneren van hout (gewolmaniseerd hout) en looien van leer. Bij het mechanisch bewerken van Chroom -6 bevattende oppervlakten kan deze stof vrijkomen. Bijvoorbeeld bij het stralen en coaten van metaal.

Gezien de zeer schadelijke effecten van Chroom-6 is de noodzaak voor het in kaart brengen van de blootstelling toegenomen. AA&C Nederland heeft een ruime ervaring opgebouwd in onderzoek naar Chroom- 6 en het adviseren over te nemen maatregelen. Zo heeft u snel duidelijkheid en weet wat u moet doen.

Wat kunnen wij voor u doen?