Milieu | bodemonderzoek chemisch

Bij het uitvoeren van uw bouwplannen dient in de regel een bodemonderzoek te worden uitgevoerd naar mogelijke chemische verontreinigingen. Door dit onderzoek in een vroeg stadium te laten uitvoeren voorkomt u een hoop vertraging en onverwachte verrassingen.

            

Daarnaast kan het verstandig zijn om bij de aan of verkoop van onroerende zaken een bodemtoets te laten uitvoeren.

 

 E zijn diverse soorten bodemonderzoek. De belangrijkste hierbij zijn: