Milieu | bestekken en begrotingen

Het bestek vormt de definitieve basis, "de contractstukken" voor de aanbesteding. AA & C Nederland B.V. vervaardigt uw bestek, werkomschrijving op basis van een door opdrachtgever aan te leveren standaard. Tevens wordt er een begroting opgesteld voor de sloopkosten - en saneringskosten.

Ten behoeve van het sloopproject wordt een bouwkundige inspectie van de in de omgeving staande gebouwen, belendingen en de ontsluitingswegen naar de slooplocatie toe uitgevoerd. Zo kan eventuele schade achteraf worden vastgesteld.

Ook wordt overleg gevoerd met belanghebbenden en de nutsbedrijven.