Bouwkundige inspectie NEN2767

De conditiescores van gebouwen en losse assets hebben invloed op de te volgen onderhoudsstrategie, die zijn opgenomen in een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP). Wij adviseren om bij het opstellen van een MJOP ook een bouwkundige inspectie of conditiemeting gebaseerd op de NEN 2767 te laten uitvoeren. Indien u jaarlijks een conditiemeting uitvoert, blijft dit MJOP bovendien ook accuraat en actueel.

Periodieke conditiemetingen zijn zeer aan te bevelen in de woning- en utiliteitsbouw, de gezondheidszorg, bij de overheid en in het onderwijs.

Welke conditiescores conform NEN 2767 bestaan er?

  1. Zeer goed (nieuwbouw);
  2. Goed (vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);
  3. Redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);
  4. Matig (duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte);
  5. Slecht (grote onderhoudsschade en grote onderhoudsbehoefte);
  6. Zeer slecht (grote onderhoudsschade echter door zeer slechte staat kan geen onderhoud meer gepleegd worden: vervangen is noodzakelijk).

Deze conditiescores worden in de regel aan losse assets of zelfs aan onderdelen daarvan toegekend, maar de sommatie ervan staat voor de conditie van een geheel gebouw.

Voor verdere informatie, neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.