Advies

Zoekt u naar comfortverbetering in uw bestaande woningvoorraad en vastgoedbezit? Voldoen uw panden aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit?
Ons bureau kan voor u diverse bouwkundige onderzoeken uitvoeren alsmede adviseren op het gebied van onder andere geluid, ventilatie, brandveiligheid en thermografie.
Daarnaast is het mogelijk om gecombineerde onderzoeken en adviezen te laten opstellen op het gebied van bouwkundige- en  milieuzaken. Deze aanpak werkt voor u kosten reducerend en u heeft een centraal aanspreekpunt. Meer informatie hierover kunt u vinden bij het onderwerp milieu.

Niet alleen voor bestaand bezit, maar ook voor nieuwbouw van woning- en utiliteitsbouw kunnen wij voor u bouwkundig advieswerk verrichten. Dit betreft onder andere het maken van een V&G-plan ontwerpfase, het opstellen van een bouwveiligheidsplan, het toetsen van bouwkundig ontwerp, tekeningen en bestek aan de hand van een technisch programma van eisen en het beoordelen van bouwkundige tekeningen c.q. detailleringen.