Onderzoek

Bouwkundige inspectiesVoor de instandhouding van een gebouw c.q. woning is onderhoud noodzakelijk. Tijdig onderhoud is behoud!
AA & C Nederland b.v. kan u ondersteunen door onder andere de kwaliteit van houten buitenkozijnen in beeld te brengen en het buitenschilderwerk te beoordelen. In onze rapportage adviseren wij u welke onderdelen geheel of gedeeltelijk voor vervanging in aanmerking komen. Onze werkzaamheden zijn als volgt:
• Het inspecteren van de buitenkozijnen in de gevels;
• Het beoordelen van het buitenschilderwerk;
• Het opstellen van een inspectierapport, inclusief advies;
• Het maken van een beknopte werkomschrijving;
• Het opstellen van een kostenraming. 

Dezelfde werkwijze hanteren wij ook voor dakbedekking en andere bouwkundige onderdelen. 


Groen dak?
En indien u besluit om de dakbedekking te vervangen laat dan tijdens de uitvoering ook dak veiligheidsvoorzieningen aanbrengen. AA & C Nederland kan een dak risico- inventarisatie en evaluatie ook voor u uitvoeren in combinatie met de bouwkundige inspectie. Deze aanpak werkt voor u kosten reducerend.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder het onderwerp veiligheid.